Wat is een energielabel

Energielabel voor woningen

Het energielabel voor woningen geeft, net als bijvoorbeeld het energielabel voor elektrische apparatuur, de energiezuinigheid van een woning weer. Het label kent een score van A (zeer zuinig) tot en met G (zeer onzuinig) toe aan een gebouw of woning. Zo kan in een oogopslag worden gezien of een woning energiezuinig is. Een energielabel is op dit moment 10 jaar geldig.

Informatie op het energielabel

Het energielabel is een kort rapport van een aantal pagina’s dat naast een algemene indicatie over de energiezuinigheid van een woning ook algemene informatie geeft over het type woning, de grootte van de woning, het standaardenergieverbruik van de woning en algemeen advies over energiebesparende maatregelen. ( Zie hier een voorbeeld van een energielabel rapport ).

Een energielabel opstellen

Een energielabel kan alleen door een gecertificeerd adviseur (BRL 9500-01) worden toegekend aan een woning en tijdens een controle zal de adviseur de eigenschappen van de woning die invloed hebben op het energieverbruik controleren. Zaken als isolatie, de verwarming en de installatie voor warm water zullen bijvoorbeeld gecontroleerd worden.

Verplicht bij verhuur en verkoop

Het energielabel moet sinds 2008 in de meeste gevallen bij de verkoop of verhuur van een woning worden verstrekt aan de koper of huurder van de woning. Hoewel er op dit moment nog geen sancties staan op het niet verstrekken van een energielabel, zal dit waarschijnlijk in de nabije toekomst veranderen.

Uitzondering energielabelplicht

Er zijn wel enkele uitzonderingen, er is geen energielabel benodigd voor:

-          Mensen die tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 een maatwerkadvies (of EPA) hebben laten opstellen. Zij hoeven pas 10 jaar na de adviesdatum een energielabel te laten opstellen;

-          Voor de verhuur van woningen minder dan 10 jaar oud is geen energielabel benodigd. In dit geval is er een zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) bekend;

-          Gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar worden bewoond;

-          Monumenten;

-          Woonwagens;

-          Gebouwen die een industriële functie hebben (denk een fabriekshal, etc.);

-          Tijdelijke gebouwen die minder dan 2 jaar worden gebruikt;

-          Gebouwen die worden gebruikt voor de landbouw;

-          Gebouwen die worden gebruikt voor religieuze bijeenkomsten (denk aan een kerk, etc.);

-          Alleenstaande gebouwen die een gebruiksoppervlakte van minder dan 50m2 hebben.

Waarom een energielabel?

In het Kyoto-verdrag is vastgesteld dat we de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen moeten beperken. Dit is alleen mogelijk door minder energie te verbruiken en daarom moeten we ook proberen in huis minder energie te verbruiken. De Europese Unie en de lidstaten hebben daarom de richtlijn energieprestatie voor gebouwen (EPBD) opgesteld en aangenomen. Het energielabel komt voort uit deze richtlijn en kan helpen de energieprestaties van gebouwen in Nederland te verbeteren.

Een voorbeeld energielabel

Voor een duidelijk voorbeeld van een energielabel en de informatie die op het energielabel terug te vinden is, raden we aan de volgende documenten te bekijken.

Link 1:  in dit document vindt u een energielabel van een woning in de denkbeeldige stad Hoofdstad

Link 2: In dit document vindt u een korte uitleg over het document in Link 1